Fundacja Jelenia Góra; Moja Fundacja; Pomaganie Jelenia Góra

Statut

Postanowienia ogólne

 

 Głównym celem fundacji jest wspieranie dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Otwieramy przed nimi nowy świat w którym rozwijają swoje talenty, pasje, zainteresowania, poznają nowych ludzi. 

POBIERZ STATUT

Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji

 

Fundacja działania swoje prowadzi na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże głównym obszarem działania jest teren Karkonoszy. 

Cele i działania Fundacji

 

Główne cele fundacji to aktywizowanie, wspieranie i rozwijanie dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Szerzenie idei wolontariatu w lokalnym środowisku, integracja międzypokoleniowa. 

Władze i zarząd Fundacji

 

Władze fundacji to jej zarząd składający się z:

Piotr Karnia - Prezes Fundacji

 

Michał Ślemp - Wiceprezes Fundacji

 

Majątek i dochody Fundacji

 

Fundacja swoje dochody uzyskuje z:

- darowizn, spadków, zapisów, sponsoringu,

- dotacji i subwencji oraz grantów,

- dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

- dochodów z majątku Fundacji,

- funduszy Unii Europejskiej.

Postanowienia końcowe

 

Powstaliśmy, jesteśmy i będziemy dla innych - tak by pomagać wszystkim w naszym otoczeniu. Jeśli czujesz, że możemy pomóc Tobie, komuś w Twoim otoczeniu - śmiało skorzystaj z zakładki kontakt. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej zajrzyj do statutu lub napisz do nas.

Statut "Mojej Fundacji"

Moja Fundacja Jelenia Góra
Moja Fundacja Jelenia Góra