Dnia 20 kwietnia 2022 r. w Jeleniej Górze została powołana Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry na lata 2022-2025. Jest to organ doradczy i inicjatywny samorządu Miasta Jeleniej Góry w zakresie działalności pożytku publicznego. Rada składa się z Prezydium (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz) oraz z pozostałych członków.

Z radością informujemy Was, że prezes Mojej Fundacji – Piotr Karnia – został jednym z członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry.

Jeśli mielibyście potrzebę, aby przekazać RDPP Miasta Jeleniej Góry informacje, zaproponować inicjatywę związaną z działalnością pożytku publicznego na terenie Jeleniej Góry, to możecie przekazywać je poprzez Piotra. Kontakt: piotr@mojafundacja.org.pl.

Poniżej zamieszczamy REGULAMIN Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry, w którym możecie znaleźć informacje o celach i zadaniach Rady DPP Miasta Jeleniej Góry, jej składzie, kompetencjach oraz trybie pracy.