Projekt „Odkrywajmy Karkonosze” realizowany przez Moja Fundacja, we współpracy z Fundacją Orange, zakończył się wielkim sukcesem. Seria integracyjnych warsztatów edukacyjnych i turystycznych była dedykowana dzieciom z domów dziecka oraz uchodźcom z Ukrainy. Celem projektu było wspieranie integracji oraz rozwijanie umiejętności turystycznych i wiedzy o regionie Karkonoszy.

Wolontariusze z Fundacji Orange odegrali kluczową rolę w organizacji i prowadzeniu warsztatów, zapewniając wsparcie logistyczne i edukacyjne na każdym etapie projektu.

Szczegółowy opis działań z terminami:

  • 20 października 2023 – Spotkanie organizacyjne z partnerami projektu. Omówiono szczegółowy plan działań i rozdzielono zadania między zespoły wolontariuszy. Przygotowano także materiały edukacyjne oraz listę potrzebnego sprzętu.
  • 25 października 2023 – Spotkanie z przewodnikiem sudeckim. Wolontariusze wzięli udział w szkoleniu dotyczącym tras w Karkonoszach oraz zasad bezpieczeństwa w górach.
  • 13-14 stycznia 2024 – Pierwsze spotkanie integracyjne dla dzieci. Wolontariusze przeprowadzili serię gier i zabaw, które miały na celu integrację grupy i wzajemne poznanie uczestników.
  • 03-04 lutego 2024 – Wyjście do Centrum Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego. Wolontariusze towarzyszyli dzieciom podczas edukacyjnej wycieczki, podczas której uczestnicy mieli okazję nauczyć się o lokalnej faunie i florze.
  • 24-25 lutego 2024 – Warsztaty „Tajemnice Karkonoszy”. Zajęcia miały na celu przybliżenie lokalnych legend i historii regionu. Wolontariusze opowiadali historie i prowadzili interaktywne quizy dla dzieci.
  • 16-17 marca 2024 – Spotkanie z ratownikami GOPR w Karpaczu. Dzieci uczestniczyły w warsztatach pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w górach, gdzie wolontariusze pełnili rolę asystentów.
  • 27-28 kwietnia 2024 – Zakończenie projektu wyjściem na Śnieżkę. Wolontariusze wspierali grupę podczas całodniowej wycieczki, zapewniając bezpieczeństwo i wsparcie logistyczne.

Feedback od uczestników był niezwykle pozytywny. Wielu opiekunów podkreślało, że ich dzieci nie tylko zdobyły nowe umiejętności, ale także zyskały nowych przyjaciół i stały się bardziej otwarte na różnorodność kulturową.

Podsumowując, projekt „Odkrywajmy Karkonosze” to wyjątkowe przedsięwzięcie, które łączy edukację, inspirację i praktyczne umiejętności, a przede wszystkim sprzyja integracji dzieci z różnych środowisk. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, partnerom i wolontariuszom za zaangażowanie i wspólnie spędzony czas. Już teraz zapraszamy na kolejne edycje naszych warsztatów!

Razem twórzmy lepszą przyszłość!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *