Cześć!

Dzięki naszemu Darczyńcy, Moja Fundacja ma możliwość prowadzić działania, które mają bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia wielu osób. Chciałbym podzielić się z Wami, jakie konkretne kroki podejmujemy, aby pomóc tym, którzy tego potrzebują.


Przede wszystkim, skupiamy się na lokalnych instytucjach opiekuńczych i edukacyjnych. Wspieramy Domy dla Dzieci „NADZIEJA” w Jeleniej Górze i Lubomierzu, Dom Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie oraz Dąbrówka. Dom Dziecka w Jeleniej Górze. Dostarczamy nie tylko środki materialne takie jak odzież, artykuły szkolne i higieniczne, ale również zasoby edukacyjne i zabawki, aby dzieci miały szansę na normalne dzieciństwo pomimo trudnych okoliczności.
Kolejnym obszarem naszej działalności jest pomoc dla osób bezdomnych i samotnych matek z dziećmi. W tym celu wspieramy Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz domy Monar-Markot w Pobiednej i Zgorzelcu. Przekazujemy żywność, ubrania, środki czystości i konieczne środki do życia.
Z myślą o najmłodszych, dostarczamy wsparcie do Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach oraz do Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego w Świerzawie. Pomagamy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb edukacyjnych, dostarczając materiały szkolne i sprzęt technologiczny.


Nasze działania obejmują również wsparcie dla społeczności ukraińskiej w naszym regionie. Przy Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze i przy KARR, udzielamy pomocy obywatelom z Ukrainy, a także w hotelu dla uchodźców z Ukrainy. Wspieramy ich nie tylko poprzez dostarczanie niezbędnych artykułów, ale także pomagamy w nawiązywaniu kontaktów i dostosowaniu się do nowego życia w naszej społeczności.


Jednak nasza pomoc nie kończy się na lokalnym poziomie. Mimo że głównie skupiamy się na naszej lokalnej społeczności, rozpoznaliśmy również konieczność niesienia pomocy poza naszymi granicami. Stąd też nasze zaangażowanie w pomoc dla społeczności w Mikołajowie, Odessie, Bachmudzie i Lwowie na Ukrainie. W tych miastach wspieramy zarówno żołnierzy, jak i cywilów, dostarczając im potrzebne zasoby i wsparcie. Również współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Krasiwcach koło Berdyczowa w obwodzie Żytomierskim, gdzie dostarczamy materiały edukacyjne, aby pomóc dzieciom kontynuować swoją edukację mimo trudnych warunków.


Działania naszej fundacji nie kończą się na pomocy ludziom. Wspieramy również Centrum Szkoleniowo Adopcyjne, Hotel dla Zwierząt „Zwierzęca Przystań” w Jeleniej Górze, jak również pomagamy dzikim zwierzętom w potrzebie z Zielonej Góry, zapewniając środki na opiekę, leczenie i rehabilitację.


Na lokalnym poziomie, znamy też wartość społeczności. Wspieramy Bieg charytatywny ECO-RUN w Jeleniej Górze, oferując nagrody dla uczestników, a pieniądze zebrane z tej imprezy idą na wspieranie naszych inicjatyw.
Oczywiście, to tylko część organizacji, które otrzymują naszą pomoc. Wspieramy wiele innych miejsc, w tym „Formułę Dobra”, hospicjum dla dzieci z Dolnego Śląska, oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze i Kowarach.


Jesteśmy wdzięczni za każde wsparcie, które pozwala nam na realizację tych ważnych projektów. Dzięki nim, jesteśmy w stanie przynieść pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami i pomagacie nam czynić świat lepszym miejscem.


Z wdzięcznością,

Zespół Mojej Fundacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *